EN

 

อินเลิฟกับอิน ลัคกี้กับบลู
ดื่ม B’lue สะสมแต้ม คว้าโอกาสล่องเรือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ อิน สาริน

กติการ่วมสนุก

 1. Like & Share โพสต์กิจกรรม >>http://bit.ly/33rAUPY ไปที่หน้า Facebook ของคุณ พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ (Public) และติด Hashtag #อินเลิฟกับอินลัคกี้กับบลู
 2. ซื้อเครื่องดื่ม B’lue รสชาติใดก็ได้ ที่ 7-ELEVEN, Family Mart, Big C, Tops Supermarket, Makro, Tesco Lotus, Lawson 108, Jiffy, MaxValu, Boots, Watsons, Villa Market และ CJ Express และร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา
 3. เขียนชื่อ-นามสกุล ลงบนด้านหน้าของใบเสร็จ พร้อมระบุลำดับเลขที่ใบเสร็จ (ในกรณีส่งใบเสร็จหลายใบ) โดยใบเสร็จที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
 4. ส่งใบเสร็จมาที่ Line @Sappeonline โดยสามารถทยอยส่งใบเสร็จเพื่อสะสมแต้มได้ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรม 8 พฤศจิกายน 2562 – 18 ธันวาคม 2562
 5. เครื่องดื่ม B’lue 8 ขวด จะมีค่า = 1 แต้ม
 6. พิเศษ! สามารถสั่งซื้อเครื่องดื่ม B’lue แบบแพ็กเกจ เพื่อรับของ Premium พร้อมลายเซ็นจาก อิน สาริน รวมถึงโบนัสแต้มพิเศษ ได้ผ่านทาง LINE @Sappeonline โดยเครื่องดื่ม B’lue และของ Premium จะถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 7. โดยท่านสามารถเช็คแต้มได้ผ่านทาง https://lychee.bemorewithblue.com
 8. ผู้สะสมแต้มสูงสุด 60 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ และพิเศษยิ่งกว่า สำหรับผู้สะสมแต้มสูงสุด 3 ท่านแรก จะได้ใกล้ชิดอินแบบ Exclusive กว่าใครๆ ทั้งกอด ชิมอาหาร และถ่ายภาพคู่กับอิน รวมถึงรับภาพคู่พร้อมลายเซ็นเป็นของที่ระลึกกลับไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 -20.00 น.
 9. ประกาศผลผู้สะสมแต้มสูงสุด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผ่านทางหน้าแฟนเพจ >> facebook.com/BeMoreWithBlue
 10. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

ของรางวัล

 • ผู้สะสมแต้มสูงสุด 60 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ
 • ผู้สะสมแต้มสูงสุด 3 ท่านแรก จะได้ไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูกับ อิน สาริน รณเกียรติ และ Exclusive ยิ่งกว่าใครโดยจะได้ถ่ายภาพคู่กับอิน และรับภาพถ่ายคู่พร้อมลายเซ็นใส่กรอบเป็นที่ระลึก ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ชิมอาหารจากฝีมือของอิน รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้กอดอินกันแบบใกล้ชิดจุใจ

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลาสะสมแต้ม : 8 พฤศจิกายน 2562 – 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 20.00 น.)
 • ประกาศผล : 19 ธันวาคม 2562 ผ่าน facebook.com/BeMoreWithBlue
 • วันกิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 – 20.00 น.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้
 2. คำตัดสินของทีมงานผู้จัดกิจกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
 3. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้นถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมใช้รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ รูปภาพ คลิปที่ใช้ร่วมกิจกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมที่เปิดเผยในขั้นตอนของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ และใช้ในสื่อต่างๆ ได้ตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม และไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 5. กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ปกครองของผู้ชนะต้องเป็นผู้เซ็นรับทราบในเอกสารยืนยันการร่วมกิจกรรมใดๆ ได้ตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด
  หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะในกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมหรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 7. ผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น 
 8. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 9. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น